tirsdag 29. januar 2008

Statens Redningsvæsen


Statens Redningsvæsen ble etablert i 1854, og ble underlagt fyrdirektørens ansvarsområde.